Oo Ang isang Pilipino ay maaaring magpakasal sa isang dayuhan o isang mamamayan ng Hong Kong sa Hong Kong
May foreigners get married in Hong Kong?
Where may I get married in Hong Kong?

May Filipino working as foreign domestic helpers get married in Hong Kong?

Yes. A Filipino may marry a foreigner or a Hong Kong citizen in Hong Kong. Document required: Philippine passports Hong Kong identity card, if any Married Filipino seeking to use the marriage license may obtain notarisation service from a notary public in Hong Kong.