Oo Ang isang Pilipino ay maaaring magpakasal sa isang dayuhan o isang mamamayan ng Hong Kong sa Hong Kong